Zuidland

“Dit dorp omringd van Lust-prieelen
En vruchtbare landen, daar het koorn welig groeid
In welvaard door het vlas, lavas en Meezaad bloeid
Kan iedere hart en oogen streelen
Wie die dus deeze schets slechts ziet
Kent aan deez’ trekken ZUIDLAND niet?”
(R.Bakker, 1798)

De geschiedenis van Zuidland gaat terug tot aan de vroege middeleeuwen. Van de grote kerk in het centrum van het dorp is bekend dat deze voor 1400 is gebouwd.  
Tot aan 1940 kende het dorp een constant inwoneraantal tussen de 1500-1700 inwoners. Na de oorlog groeide het dorp en met de meest recente nieuwbouwwijken is dit gegroeid tot 6200 (2023).

Kijk ook eens in ons uitverkoophoekje

Met ook een selectie van tweedehands boeken.